İşyeri Bilgi Yönetim Sistemi


1-Risk faktörleri
2-İSG yönetimi                 
3-Sağlık gözetimi
4-İşyeri bilgi yönetimi
OSGB : Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri Bilgileri, OSGB bünyesindeki iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, dsp ve sorumlu müdür bilgileriİşyeri: işyerlerine ait SGK sicil ve diğer bilgiler

Laboratuvarlar: Tüm akredite laboratuvarların isgkatip ortamına gönderdikleri dijital veriler.

Hastahane: Hastanelerdeki ilgili bilgiler (medula, sağlık bakanlığı, SGK)

Eczane: Eczane bilgileri ve ilaç bilgileri (medula, sağlık bakanlığı, SGK)

İSGGM: İş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü içerisindeki diğer bilgilerBaşlatılan bu yeni uygulama ile İBYS'de eksik olan konu işyerlerinden ilgili verilerin dijital olarak bu sistemlere aktarılması idi. İşte bu noktada başlatılan e-reçete uygulaması ve ardından gelecek olan muayene detayları, risk derecelendirmeleri, yıllık değerlendirme içerikleri vb bir çok veri dijital anlamda aktarılacak.

Softmed İşyeri  Hekimliği

    İşyerinizde, hekiminizin ihtiyaç duyabileceği periyodik muayene açma, poliklinik muayenesi açma, reçete yazma gibi işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebileceği bir uygulamadır.

    E-imza teknolojisini kullanarak doktorlarınız kendilerine özel imzalar

ile E-reçete yazdırabilirler.

Uygulamanın Sağladığı Kolaylıklar

·        Yıllık periyodik muayene kayıtlarının tutulması.

·        İş kazası ve meslek hastalığı bilgisi tutulması.

·        Her bir hastanın geliş ve muayene bilgilerinin tutulması.

·        E-imza uygulamasıyla E-reçete oluşturulması.

·        Tanı eklemelerinde kullanılan ICD10 kodlarının